FAYDALI BİLGİLER

MOBİLYA TARİHÇESİ?

Çok eski zamanlardan itibaren mobilya biz insanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için ortaya çıkmış olan beşeri bir ürün grubudur. Söylediğimiz bu çok eski zaman Milattan öncesine kadar dayanmakta.

Genel olarak bakıldığında mobilya grupları krallıkların olduğu dönemlerde kralların zenginliğini gözler önüne sermek ya da kral yardımcılarının kral tarafından ne kadar cömert olduğunu göstermek adına kullanılmaktaydı. Hal böyle olunca zaman ilerlemeye başladı ve alım gücü denilen durumun seviyesi yükseldikçe mobilya denilen beşeri ürünlerin sahibi sadece kral ya da yardımcılarından çok yerel halk da olmaya başladı.

Zaman ilerlemeye devam ettikçe durum artık ürünü alıp alamamaktan çok daha güzeline nasıl sahip olunabilir haline büründü. Bu sayede mobilya sektörü denilen iş kolu ortaya çıktı. Peki nedir bu mobilyanın teknik tarihçesi ? Teknik tarihçeden kastımız hangi kavim, ırk ya da topluluk ne gibi durumlar da mobilya sahiplenmeye karar verdi gelin birlikte bu konuyu işleyelim.

Mobilyanın İlk Çağı (Antik Çağ)
Tam tarihi bilinmese de bulunan bulgular MÖ. 4000 gibi hayalini bile kuramayacağımız zamanlara dayanmaktadır. Bu dönemin başlangıcından itibaren günümüze doğru gelmeye başladığımız da arada kalan uygarlıklar Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Yunan ve Roma olarak tarih sahnesinde gözükmekte. Bu süreç MS. 476 yıllarına kadar uzanmaktadır.

Mısır Uygarlığının Mobilya Tarihi
Bilindiği üzere Mısır büyük bir uygarlıktı ve bu uygarlığın zenginlik derecesi inanılmaz bir dereceye ulaşmıştı. Bu ve bunun gibi onlarca nedenden dolayı Mısır halkı sanat ve birbirinden farklı güzel işler ile ilgilenmeye yaşam savaşından daha çok konfor ve lüks yaşam için çalışmalar yapmaya başlamıştı. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de mobilya tasarımı, üretimi, uygulaması gibi konulardı. Aslına bakılırsa Mısır Uygarlığı üç ana parçada tanınmaktadır. Her dönemin kendine göre farklı tasarımları olduğu için bizde üç ana parça içerisinde inceleyeceğiz.

Eski Krallık (MÖ. 2700-2200)
Eski krallık adı verilen Mısırın ilk dönemlerinde mobilya tasarımları sıradan ve olağan şekillerde üretilmekteydi. Daha çok kare ayaklı, deri ile kaplanmış, portatif ve katlanabilme gibi özelliklere sahipti. Yani bir esnaf ya da bir zanaatkar o an yaptığı iş ortamında sandalyesini açıp oturup daha sonra katlayıp yanında gezdirebilmekteydi.

Orta Krallık (MÖ. 2050-1785)
Bu dönemde daha önce yapılmış olan divan tarzı ürünlerden esinlenerek işlemeli, oymalı aynı zaman da aslan ve boğa şekilli sandalye ayakları yapılarak mobilyalara görkem katılmış. Ağaç liflerini birbirlerine bağlayarak ürünlerin görsel şölen den ziyade sağlam olmasınıda göz ardı etmemişler.

Yeni Krallık (MÖ. 1557-1075)
Bu dönemde ise görkemin çitasını daha da arttırarak mobilyaların üzerlerine aksesuarlar monte edilmeye aynı zaman da kullanılan ağaçların çatlak, patlak ve doğal seleksiyondan dolayı deforme olmuş kısımlarını özel macunlarla doldurarak sağlamlığının artması sağlanmış. Son olarak altın ve önemli mücevherler ağaçlara “kakma” işlemi uygulanarak mobilyanın görkemini maksimum düzeye çıkaracak tasarımlar yapılmaya başlanmış.

Mezopotamya Uygarlıklarının Mobilya Çalışmaları
Mısır uygarlığı kadar uygun ve uyumlu halde kaliteli denilebilecek çalışmaları olmamasına rağmen yapılan çalışmalarda ahşap yerine daha çok metali malzeme olarak seçmiş olmaları gözümüzden kaçmamaktadır. Kazı çalışmalarının bize gösterdiği bir diğer bilgide yapmış oldukları sandalye ayaklarında Mısırdan farklı olarak Aslan pençeleri ve kozalak kullandıklarıdır.

Anadoluda Mobilya Çalışmaları (MÖ. 700-500)
Frigya Krallığı ile ilgili yapılan kazı çalışmalarında ortaya fazla sayılabilecek şekilde masa, sandalye, tabure gibi çeşitli mobilya kalıntıları çıkmıştır. Fakat Frigya krallığının diğer krallıklar gibi bu alanda aktif olarak üretim ve tasarım yapmadıklarını düşünmekteyiz.

Yunanlıların Mobilya Çalışmaları
Yunan tarihine baktığımız da ölçüleri Mısır Uygarlığında olduğu gibi büyük ya da şaşalı değil. Daha çok günümüz ölçülerine yakın üretimler yapmışlar ve sırtlık olan sandalyeleri tercih etmişlerdir. Aynı zaman da üç ayaklı sehpalar kullanılmaktaydı.